KIEROWNIK ODDZIAŁU:

dr n. med. Witold Bołtuć

Telefony:

Kierownik: 14 64 43 265

Dyżurka lekarska: 14 64 43 212

Dyżurka pielęgniarska: 14 64 43 268

Sekretariat Oddziału: 14 644 33 01

Lekarze Oddziału:

 • lek. med. Marta Różańska – Z-ca Kierownika
 • lek. med. Artur Korzec
 • lek. med. Karol Kasprzyk
 • lek. med. Marcin Potępa
 • lek. med. Sławomir Ulanecki
 • lek. med. Łukasz Ożga
 • lek. rezydent Agata Łabuda
 • lek. rezydent Piotr Sypień
 • lek. rezydent Paweł Krawczyk

Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

KIEROWNIK PODODDZIAŁU:

 • dr n. med. Daniel Chrzan

Telefony:

Sekretariat Pododdziału: 14 64 43 295

Dyżurka pielęgniarska: 14 64 43 329

Lekarze

 • lek. med. Joanna Skąpska
 • lek. med. Przemysław Bilski

Pielęgniarka Koordynująca:

Beata Myca

 

W ramach Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu:

Ortopedii:

 • alloplastyki całkowite cementowe i bezcementowe, pierwotne i rewizyjne dużych stawów,
 • zabiegi korekcyjne kości długich oraz stopy,
 • zabiegi ortopedyczne na tkankach miękkich,

Chirurgii urazowej:

 • leczenie złamań kości długich stabilizacją, metodą śródszpikową blokowaną płytkową: AO oraz LCP,
 • leczenie złamań śródstawowych,
 • zabiegi naprawcze w chirurgii urazowej stawu kolanowego i barkowego:
  • rekonstrukcja artroskopowa więzadła krzyżowego przedniego,
  • chondroplastyka powierzchni stawowych stawu kolanowgo,
  • szycie łąkotek,
  • rekonstrukcja pierścienia rotatorów,
 • zabiegi naprawcze na tkankach miękkich z zakresu chirurgii urazowej

Oddział liczy 20 łóżka ortopedyczne usytuowane w salach dwu, trzy i pięcioosobowych, z wydzielonymi salami pooperacyjnymi z TV.

Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej dysponuje 25 łóżkami. Prowadzona jest w nim rehabilitacja przeznaczona dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu, którzy wymagają wszechstronnego postępowania usprawniającego, kompleksowej rehabilitacji, całodobowego nadzoru medycznego, ale przede wszystkim po zabiegach operacyjnych ( w tym po alloplastykach stawu biodrowego, kolanowego, barkowego, rekonstrukcji aparatu więzadłowego stawu kolanowego i stawu barkowego, złamaniach i urazach. Wśród pacjentów Pododdziału Rehabilitacji znajdują się także chorzy z zaostrzeniami chorób przewlekłych, ze zwyrodnieniami kręgosłupa i stawów, w tym schorzeń reumatoidalnych oraz z przewlekłymi zespołami bólowymi kręgosłupa. Stały nadzór nad całym przebiegiem leczenia rehabilitacyjnego zapełniają lekarze specjaliści rehabilitacji i ortopedii . Leczenie ma charakter kompleksowy z indywidualnym programem usprawniania dla każdego chorego, uwzględniając stan kliniczny pacjenta. Zabiegi fizjoterapeutyczne wykonuje wysoko wykwalifikowana kadra magistrów rehabilitacji. Pododdział Rehabilitacji ściśle współpracuje z zakładem rehabilitacji, korzystając z zabiegów fizykalnych i kinezyterapii.