KIEROWNIK ODDZIAŁU:

dr n. med. Witold Bołtuć

Telefony:

Kierownik: 14 64 43 265

Dyżurka lekarska: 14 64 43 212

Dyżurka pielęgniarska: 14 64 43 268

Lekarze Oddziału:

 • lek. med. Marta Różańska – Z-ca Kierownika
 • lek. med. Artur Korzec
 • lek. med. Karol Kasprzyk
 • lek. med. Marcin Potępa
 • lek. med. Sławomir Ulanecki
 • lek. med. Łukasz Ożga

Pododdział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Kierownik Pododdziału:

 • dr n. med. Daniel Chrzan

Telefony:

Dyżurka lekarska: 14 64 43 295

Dyżurka pielęgniarska: 14 64 43 329

Lekarze

 • lek. med. Marta Różańska
 • lek. med. Joanna Skąpska
 • dr n. med. Witold Bołtuć
 • lek. med. Przemysław Bilski

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA:

Beata Myca

W ramach Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji wykonywane są zabiegi operacyjne z zakresu:

1.Ortopedii:

 • alloplastyki całkowite cementowe i bezcementowe, pierwotne i rewizyjne dużych stawów,
 • zabiegi korekcyjne kości długich oraz stopy,
 • zabiegi ortopedyczne na tkankach miękkich,

2.Chirurgii urazowej:

 • leczenie złamań kości długich stabilizacją, metodą śródszpikową blokowaną płytkową: AO oraz LCP,
 • leczenie złamań śródstawowych,
 • zabiegi naprawcze w chirurgii urazowej stawu kolanowego i barkowego:
  • rekonstrukcja artroskopowa więzadła krzyżowego przedniego,
  • chondroplastyka powierzchni stawowych stawu kolanowgo,
  • szycie łąkotek,
  • rekonstrukcja pierścienia rotatorów,
 • zabiegi naprawcze na tkankach miękkich z zakresu chirurgii urazowej.

Wyposażenie

Oddział liczy 24 łóżka ortopedycznych usytuowanych w salach dwu, trzy i pięcioosobowych, z wydzielonymi salami pooperacyjnymi z TV, w tym 25 łóżek rehabilitacyjnych.