Kierownik: lek. med. Dorota Buczek
Pielęgniarka Koordynująca: mgr piel. Dorota Gleń

Telefony:

Kierownik (014) 644 32 40
Pielęgniarka Koordynująca (014) 644 32 40
Dyżurka Pielęgniarska (014) 644 32 11

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala wypełnia swoje zadania w dwóch zakresach:

  • zajmuje się kompleksowym leczeniem pacjentów w stanie zagrożenia życia z przyczyn potencjalnie odwracalnych: we wstrząsie, z niewydolnością jednego lub wielu narządów wynikających z ich chorób podstawowych, po urazach lub zatruciach itp.
  • wykonuje znieczulenia pacjentów do wszystkich zabiegów operacyjnych, jakie wykonywane są w szpitalu, a także do badań diagnostycznych w wybranych przypadkach.

Oddział mieści się w specjalnie do tego celu przystosowanych pomieszczeniach i dysponuje nowoczesnym sprzętem niezbędnym do leczenia najciężej chorych.

Pielęgniarki i lekarze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii stanowią wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, która w oparciu o ogromną wiedzę i nabyte doświadczenie pracuje z pełnym zaangażowaniem.

OAiIT posiada 4 stanowiska dla pacjentów dorosłych, wyposażone w najwyższej klasy sprzęt w postaci respiratorów, monitorów funkcji życiowych, defibrylatorów oraz pomp infuzyjnych.