Kierownik Oddziału:                     lek. Przemysław Kopeć

Z-ca Kierownika Oddziału:            lek. Waldemar Pal

Lekarze Oddziału:

lek. Anna Krupa

lek. Tomasz Kaczówka

lek. Marcin Jasiński

lek. rezydent Wojciech Bargieł

Pielęgniarka Koordynująca:     mgr pielęgniarstwa  Agata Biś

 

Telefony:

Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych: 14 644 32 76

Dyżurka Lekarska: 14 644 32 72

Pielęgniarka Koordynująca: 14 644 33 14

Dyżurka Pielęgniarska – męski: 14 644 32 78

Dyżurka Pielęgniarska – żeński: 14 644 32 77

 

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami: serca i naczyń krwionośnych, układu oddechowego, przewodu pokarmowego, narządu moczowego, układu ruchu, tkanki łącznej, układu krwiotwórczego i zaburzeniami krzepnięcia, gruczołów wydzielania wewnętrznego. Ponadto prowadzi się diagnostykę i leczenie zaburzeń przemiany materii (np. cukrzyca, zaburzenia lipidowe, zaburzenia wodno-elektrolitowe).

Oddział Chorób Wewnętrznych  posiada 45 łóżek. Sala Intensywnej Terapii jest nowocześnie wyposażona, co umożliwia jednoczesne monitorowanie stanu 6 pacjentów. Oddział posiada własną aparaturę diagnostyczną – elektrokardiografy, echokardiograf, ultrasonograf, zestawy do badania EKG i ciśnienia tętniczego metodą Holtera, zestawy do wykonywania prób wysiłkowych. Badania wykonują i interpretują lekarze zatrudnieni w oddziale. Ponadto Oddział posiada stały dostęp do Pracowni Endoskopii (badania te wykonują lekarze z oddziału) i Pracowni RTG oraz Pracowni Tomografii Komputerowej. W celu diagnostycznym oddział korzysta z szerokiego panelu badań, oferowanych przez laboratoria szpitalne (Pracownia Analityki, Pracownia Mikrobiologii, Pracownia Serologii) W składzie oddziału znajduje się również Pracownia EKG – wykonująca badania dla wszystkich oddziałów szpitala.

Oddział Chorób Wewnętrznych współpracuje z pozostałymi placówkami szpitala – lekarze oddziału wykonują konsultacje specjalistyczne dla wszystkich oddziałów szpitalnych. W ramach tej współpracy również pacjenci oddziału mogą uzyskać różne konsultacje specjalistyczne. Oddział ściśle współpracuje z poradniami specjalistycznymi, co stanowi doskonałą kontynuację leczenia szpitalnego.