Preloader logo

Blog categories

Comments

Informacja o dofinansowaniu zakupu urządzeń robotycznych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU MEDYCZNEGO

SUBFUNDUSZU TERAPEUTYCZNO – INNOWACYJNEGO

„Doposażenie Zakładu Rehabilitacji ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej w mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała i kończyn dolnych”

DOFINANSOWANIE 500 000,00zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 459 000,00zł

Zakres realizowanego zadania ze środków publicznych obejmuje zakup urządzeń robotycznych, w tym:

– mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała – 5  sztuk

– mobilne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych  – 8 sztuk

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}