Preloader logo

Blog categories

Comments

Modernizacja kotłowni szpitalnej

Modernizacja kotłowni szpitalnej
Modernizacja kotłowni szpitalnej
Modernizacja kotłowni szpitalnej
Modernizacja kotłowni szpitalnej
Modernizacja kotłowni szpitalnej
Modernizacja kotłowni szpitalnej
Modernizacja kotłowni szpitalnej
Modernizacja kotłowni szpitalnej
Modernizacja kotłowni szpitalnej
Modernizacja kotłowni szpitalnej
Modernizacja kotłowni szpitalnej
Modernizacja kotłowni szpitalnej

W dniu 31 lipca 2017 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na realizację projektu pn. „Modernizacja kotłowni szpitalnej – poprawa efektywności energetycznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii” przez wicemarszałka województwa małopolskiego Stanisława Sorysa oraz dyrektora ZOZ Łukasza Węgrzyna. Podczas podpisania umowy obecni byli również Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Marek Kopia oraz Główny Księgowy ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Alicja Kiełbania.

Realizacja projektu możliwa jest dzięki otrzymaniu dofinansowania w kwocie 4 410 546,19 zł ze środków RPO Województwa Małopolskiego oraz przychylności Władz Powiatu Dąbrowskiego, które Uchwałą Rady Powiatu Dąbrowskiego z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Dąbrowskiego na lata 2017-2029 zabezpieczyły w budżecie kwotę   w wysokości   3 903 133,00, pozostała kwota 493,42 zł to wkład własny Szpitala.  Całkowity koszt inwestycji  wynosi 8 314 172,61 zł i realizowany będzie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt polega na modernizacji kotłowni, która po realizacji będzie wyposażona w gruntowe pompy ciepła i gazowe kotły kondensacyjne współpracujące z istniejącymi kolektorami słonecznymi. Przyjęte do realizacji rozwiązania zaspokajają potrzeby Szpitala w zakresie wymiany sieci ciepłowniczej instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zaplanowana w ramach prezentowanego projektu inwestycja polegać będzie na modernizacji kotłowni parowej na kotłownię niskoparametrową z pompami ciepła
a także instalacją fotowoltaiki oraz przebudową instalacji zewnętrznej sieci ciepłowniczej, c.w.u., oraz energetycznej. Przedmiotowa inwestycja ma na celu zastąpienie istniejącej kanałowej instalacji ciepłowniczej nową preizolowaną, co spowoduje zmniejszenie strat ciepła oraz zwiększenie niezawodności dostawy ciepła do budynków wchodzących w skład szpitala. Projektowana instalacja cieplna przebiegać będzie częściowo po trasie starej instalacji.

Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej, poprawa jakości powietrza, oszczędność energii i paliw oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych substancji szkodliwych poprzez montaż odnawialnych źródeł energii, wprowadzenie zasad energooszczędności użytkowania budynków Szpitala, estetyka – poprawa stanu środowiska na terenie powiatu dąbrowskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie, poprawa życia mieszkańców
w poszanowaniu zasad ochrony środowiska.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}