L.p. Przedmiot
zamówienia
Rodzaj zamówienia według podziału
na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi
Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia
(w złotych netto)
Przewidywany termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym
1.Zakup wraz z dostawa pojemników jednorazowych na żywność DostawaPrzetarg nieograniczony298 000,00 I kwartał 2019r.
2.Zakup wraz z dostawą opatrunków, rękawic chirurgicznych i diagnostycznychDostawaPrzetarg nieograniczony734 000,00 I kwartał 2019r.
3.Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskich DostawaPrzetarg nieograniczony176 000,00 I kwartał 2019r.
4.Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej DostawaPrzetarg nieograniczony23 300 000,00I kwartał 2019r.
5.Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych dla kuchni i kawiarenki szpitalnejDostawaPrzetarg nieograniczony375 000,00I kwartał 2019r.
6.Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych DostawaPrzetarg nieograniczony289 000,00I kwartał 2019r.
7.Zakup wraz z dostawą odczynników, materiałów zużywalnych z zakresu analityki, serologii wraz z dzierżawą analizatorówDostawaPrzetarg nieograniczony1 998 000,00

Przewidywany okres trwania umowy 2 lata
I kwartał 2019r.
8.Zakup wraz z dostawą myjni do kaczek i basenówDostawaPrzetarg nieograniczony266 000,00I kwartał 2019r.
9.Świadczenie usług pralniczychUsługaPrzetarg nieograniczony384 000,00 II kwartał 2019r.
10.Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium oraz sprzętu do ERCPDostawaPrzetarg nieograniczony4 400 000,00II kwartał 2019r.
11.Odbiór, transport unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odpadów komunalnych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji UsługaPrzetarg nieograniczony188 000,00II kwartał 2019r.
12.Zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin i produktów drobiowych DostawaPrzetarg nieograniczony316 000,00 III kwartał 2019r.
13.Zakup wraz z dostawą różnego asortymentu do sklepiku szpitalnego DostawaPrzetarg nieograniczony395 000,00III kwartał 2019r.
14.Dostosowanie pomieszczeń prosektorium oraz wyposażenie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia Roboty budowlanePrzetarg nieograniczony300 000,00 III kwartał 2019r.
15.Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych UsługaPrzetarg nieograniczony160 000,00IV kwartał 2019r.
16.Zakupów wraz z dostawą środków, materiałów, sprzętu do utrzymania czystości oraz worków foliowychDostawaPrzetarg nieograniczony292 000,00IV kwartał 2019r.
17.Zakup wraz z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie TarnowskiejDostawaPrzetarg nieograniczony1 200 000,00IV kwartał 2019r.
18.Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacjiDostawaPrzetarg nieograniczony525 000,00IV kwartał 2019r.
19.Zakup wraz z dostawą pieluchomajtek i wkładek urologicznych DostawaPrzetarg nieograniczony664 000,00 IV kwartał 2019r.
20.Budowa pola fotowoltaicznego w postaci Car Portu z możliwością ładowania samochodów elektrycznych Roboty budowlanePrzetarg nieograniczony400 000,00 IV kwartał 2019r.
21.Rozbudowa POZ – utworzenie pomieszczeń rehabilitacji dzieci oraz gabinetów lekarskich, budowa windyRoboty budowlanePrzetarg nieograniczony1 000 000,00 IV kwartał 2019r.
image_print