L.p.Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługiPrzewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym
1.Zakup wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych w zakresie analityki, serelogii wraz z dzierżawą analizatorówDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 1 998 284,19
Brutto- 2 167 172,88
Przewidywany okres trwania umowy 2 lata
I kwartał 2017r.
2.Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznychDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 206 379,80
Brutto- 222 890,17
I kwartał 2017r.
3.Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych dla kuchni i kawiarenki szpitalnej DostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 420 356,10
Brutto- 461 532,21
I kwartał 2017r.
4.Zakup wraz z dostawą różnego asortymentu do sklepiku szpitalnegoDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 359 966,50
Brutto- 401 865,87
I kwartał 2017r.
5.Odbiór, transport unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odpadów komunalnych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacjiUsługaPrzetarg nieograniczonyNetto- 168 070,00
Brutto- 181 515,60
I kwartał 2017r.
6.Zakup wraz z dostawą artykułów medycznychDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 837 695,60
Brutto- 904 838,75
I kwartał 2017r.
7.Zakup wraz z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium oraz sprzętu do ERCPDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 2 344 672,16
Brutto- 2 533 673,33
I kwartał 2017r.
8.Świadczenie usług pralniczychUsługaPrzetarg nieograniczonyNetto- 596 700,00
Brutto- 733 941,00
Przewidywany okres trwania umowy 2 lata
II kwartał 2017r.
9.Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacjiDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 435 222,15
Brutto- 479 053,56
II kwartał 2017r.
10.Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznychUsługaPrzetarg nieograniczonyNetto- 462 470,00
Brutto- 568 838,10
II kwartał 2017r.
11.Zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin i produktów drobiowychDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 273 447,00
Brutto- 287 119,35
II kwartał 2017r.
12.Zakup wraz z dostawą środków, materiałów, sprzętu do utrzymania czystości oraz worków foliowychDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 404 852,40
Brutto- 497 392,46
II kwartał 2017r.
13.Modernizacja kotłowni szpitalnej wraz z wyposażeniemRoboty budowlanePrzetarg nieograniczonyNetto- 6 641 133,07
Brutto- 8 168 593,69
III kwartał 2017r.
14.Zakup wraz z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie TarnowskiejDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 339 960,00
Brutto- 418 150,80
III kwartał 2017r.
15.Zakup wraz z dostawą pojemników jednorazowych na żywnośćDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 204 649,50
Brutto- 251 718,88
IV kwartał 2017r.
16.Zakup wraz z dostawą pielucho majtek i wkładek urologicznychDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 819 447,00
Brutto- 885 002,76
IV kwartał 2017r.
17.Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnejDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 14013352,91
Brutto- 15131853,59
IV kwartał 2017r.
18.Zakup wraz z dostawą opatrunków, rękawic chirurgicznych i diagnostycznychDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 701 332,30
Brutto- 757 438,89
IV kwartał 2017r.
19.Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskichDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 214 979,51
Brutto- 225 728,49
IV kwartał 2017r.
20.Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowiaRoboty budowlanePrzetarg nieograniczonyNetto- 3 845 528,46
Brutto- 4 730 000,00
IV kwartał 2017r.
21.Wyposażenie w sprzęt medyczny (w ramach zadania "Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia")DostawaPrzetarg nieograniczonyNetto- 1 175 925,93
Brutto- 1 270 000,00
IV kwartał 2017r.