L.p.Przedmiot
zamówienia
Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługiPrzewidywany tryb lub inna procedura udzielania zamówieniaOrientacyjna wartość zamówieniaPrzewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym
1.Zakup wraz z dostawą artykułów medycznych DostawaPrzetarg nieograniczonyNetto-
1 700 000,00
Brutto-
1 843 310,00

Przewidywany okres trwania umowy 2 lata
I kwartał 2018r.
2.Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium oraz sprzętu do ERCPDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto-
3 100 000,00
Brutto-
3 348 000,00
I kwartał 2018r.
3.Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych DostawaPrzetarg nieograniczonyNetto-
350 000,00
Brutto-
378 000,00
I kwartał 2018r.
4.Zakup wraz z dostawą artykułów żywnościowych dla kuchni i kawiarenki szpitalnejDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto-
430 000,00
Brutto-
471 968,00
I kwartał 2018r.
5.Świadczenie usług pralniczychUsługaPrzetarg nieograniczonyNetto-
550 000,00
Brutto-
676 500,00
Przewidywany okres trwania umowy 2 lata
I kwartał 2018r.
6.Budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury ochrony zdrowia w ramach zadania pn.” Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w celu poprawy jakości i dostępności świadczonych usług”Roboty budowlanePrzetarg nieograniczonyNetto-
3 845 528,46
Brutto-
4 730 000,00
I kwartał 2018r.
7.Wyposażenie w sprzęt medyczny Dostawa Przetarg nieograniczonyNetto-
2 685 185,18
Brutto-
2 900 000,00
I kwartał 2018r.
8.Odbiór, transport unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, odpadów komunalnych oraz odpadów kuchennych ulegających biodegradacji UsługaPrzetarg nieograniczonyNetto-
150 000,00
Brutto-
162 000,00
II kwartał 2018r.
9.Zakup wraz z dostawą różnego asortymentu do sklepiku szpitalnego DostawaPrzetarg nieograniczonyNetto-
400 000,00
Brutto-
449 680,00
II kwartał 2018r.
10.Zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin i produktów drobiowych DostawaPrzetarg nieograniczonyNetto-
260 000,00
Brutto-
273 000,00
III kwartał 2018r.
11.Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacjiDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto-
480 000,00
Brutto-
524 160,00
III kwartał 2018r.
12.Przeglądy techniczne oraz naprawy bieżące sprzętu, aparatury i urządzeń medycznych UsługaPrzetarg nieograniczonyNetto-
150 000,00
Brutto-
184 500,00
III kwartał 2018r.
13.Ubezpieczenie ZOZUsługaPrzetarg nieograniczony900 000,00
Przewidywany okres trwania umowy 3 lata
III kwartał 2018r.
14.Zakupów wraz z dostawą środków, materiałów, sprzętu do utrzymania czystości oraz worków foliowychDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto-
200 000,00
Brutto-
246 000,00
IV kwartał 2018r.
15.Zakup wraz z dostawą pieluchomajtek i wkładek urologicznych DostawaPrzetarg nieograniczonyNetto-
600 000,00
Brutto-
648 000,00
IV kwartał 2018r.
16.Zakup wraz z dostawą pojemników jednorazowych na żywność DostawaPrzetarg nieograniczonyNetto-
220 000,00
Brutto-
264 286,00
IV kwartał 2018r.
17.Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej DostawaPrzetarg nieograniczonyNetto-
20 000 000,00
Brutto-
21 600 000,00
IV kwartał 2018r.
18.Zakup wraz z dostawą opatrunków, rękawic chirurgicznych i diagnostycznychDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto-
700 000,00
Brutto-
756 000,00
IV kwartał 2018r.
19.Zakup wraz z dostawą produktów mleczarskich DostawaPrzetarg nieograniczonyNetto-
170 000,00
Brutto-
178 500,00
IV kwartał 2018r.
20.Zakup wraz z dostawą energii elektrycznej na potrzeby obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie TarnowskiejDostawaPrzetarg nieograniczonyNetto-
380 000,00
Brutto-
467 400,00
IV kwartał 2018r.
21.„Zakup wraz z dostawą materiałów zużywalnych do mikrobiologii”DostawaPrzetarg nieograniczonyNetto-
500 000,00
Brutto-
540 000,00
Przewidywany okres trwania umowy 2 lata
IV kwartał 2018r.