Od 01.07.2015r. Poradnia Ginekologiczna prowadzona jest przez Centrum Zdrowia Tuchów.