Preloader logo

Blog categories

Comments

Uroczyste otwarcie Małopolskiego Centrum Chorób Zakaźnych

W dniu 10.10.2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie Małopolskiego Centrum Chorób Zakaźnych zrealizowanego w ramach Projektu pn. „Utworzenie Małopolskiego Centrum Chorób Zakaźnych w Dąbrowie Tarnowskiej-rozbudowa i przebudowa budynku Oddziałów Chorób Płuc i Oddziału Zakaźnego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU. Realizację inwestycji rozpoczęto we wrześniu 2022 r., natomiast zakończono w sierpniu br. Zadanie o wartości ponad 12 mln zł zrealizowano dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w wysokości 8 mln zł. Od marca 2020 r. Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej pełnił wiodącą rolę jako główny ośrodek leczenia chorych na COVID-19 w regionie Małopolski i okolic. Zdobyte w toku walki z epidemią doświadczenie wskazało na potrzebę zwiększenia możliwości świadczonego zakresu usług medycznych oddziału chorób płuc i oddziału obserwacyjno-zakaźnego bez konieczności korzystania z infrastruktury budynku głównego Szpitala. W okresie nasilenia się pandemii i zwiększania liczby pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 nie było możliwości wydzielenia na oddziale obserwacyjno-zakaźnym i oddziale chorób płuc segmentu sterylnego i segmentu zakaźnego z uwagi na współdzieloną przestrzeń diagnostyczną i konsultacyjną. Projekt polegał na unowocześnieniu i dostosowaniu infrastruktury do aktualnych potrzeb w kontekście wspierania kryzysowych działań naprawczych z punktu widzenia COVID-19. W wyniku realizacji Projektu rozbudowano Oddział Chorób Płuc i Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, połączono je w jeden wspólny organizm i stworzono przestrzeń diagnostyczno-konsultacyjną. W ramach inwestycji wydzielono na oddziale obserwacyjno-zakaźnym i oddziale chorób płuc segmenty sterylne i segmenty zakaźne, co pozwoli na wyeliminowanie kontaktu pacjentów zakaźnych i niezakaźnych, szczególnie istotne w przypadku nasilenia się zjawiska epidemii. Centrum Chorób Zakaźnych wyposażono w nowoczesny sprzęt medyczny: wideobronchoskop ultrasonograficzny EBUS, kliniczny aparat USG do zastosowań EBUS, stół do badań EBUS, szafę do przechowywania 4 bronchoskopów w stanie czystym mikrobiologicznie, aparat USG, analizator oddechowy do pomiaru H2 w wydychanym powietrzu. Zrealizowana inwestycja poprawiła wydajność systemu opieki poprzez możliwość elastycznego wykorzystania infrastruktury, a także wyeliminowania konieczności transportowania pacjentów na badania diagnostyczne poza budynek oddziałów.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}