INFORMACJA

Informuję, iż postępowanie przetargowe na Zakup energii elektrycznej dla grupy podmiotów leczniczych, nr sprawy 1/2018, prowadzone jest przez pełnomocnika Zamawiającego: Małopolski Związek Pracodawców Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Strzelecka 2A, 31-503 Kraków.

Wszystkie informacje dotyczące niniejszego postępowania m.in. ogłoszenie, SIWZ zamieszczane będą na stronie Pełnomocnika Zamawiającego: http://www.mzpzoz.pl/przetargi

 

[printicon align = „left”]