Termin składania ofert do dnia: 10.02.2021 r. do godz. 10:00; 12.02.2021 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 10.02.2021 r. o godz. 10:15; 12.02.2021 r. o godz. 10:15

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl

image_print