Termin składania ofert do dnia: 09/08/2019 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 09/08/2019 r. o godz. 10:15

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na elektronicznej Platformie e-Zamawiający Zamawiającego pod adresem:

https://zozdt.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet/

 

Drukuj