Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia pod hasłem: „Moje zdrowie, moje prawo”, w obronie praw dostępu każdego człowieka do usług zdrowotnych, edukacji w zakresie zdrowia a także dostępu do wody

Życzenia z okazji Światowego Dnia Chorego

Życzenia z okazji Światowego Dnia Chorego

Z okazji Światowego Dnia Chorego Pacjentom naszego Szpitala życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu trudności związanych z chorobą, wiary i nadziei na lepsze jutro oraz pogody

Informacja o dofinansowaniu zakupu urządzeń robotycznych

Informacja o dofinansowaniu zakupu urządzeń robotycznych

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU MEDYCZNEGO SUBFUNDUSZU TERAPEUTYCZNO – INNOWACYJNEGO „Doposażenie Zakładu Rehabilitacji ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej w mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała i kończyn dolnych” DOFINANSOWANIE 500 000,00zł CAŁKOWITA