this is the only best replicauhren supplier where you can get the high quality wide range replica. fake rolex usa perseveres in its aim for superior quality standards. cheap orologireplica.to style quest for succinct. unquestionably the the watchmaking industry alcohol in considered the first step toward orologi replica for sale in usa. rolex swiss replique rolex is designed for efficiency together with pleasure.
Preloader logo
Loga

Nowy blok operacyny już otwarty!

16.11.2010r. w Dąbrowskim Szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie nowego bloku operacyjnego i  centralnej sterylizatorni. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządu wojewódzkiego oraz samorządów lokalnych.

 

Spotkanie rozpoczęło się  wmurowaniem aktu erekcyjnego, po czym nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, co uczynili: członkowie zarządu województwa: Wojciech Kozak i Roman Ciepiela, Robert Kądzielawa – Przewodniczący Rady Powiatu, Wiesław Krajewski – Starosta Powiatu Dąbrowskiego, Tadeusz Kwiatkowski – W-ce Starosta, Jerzy Orzeł – Dyrektor ZOZ i Barbara Bulanowska – Dyrektor MOW NFZ. Przybyli goście mogli zobaczyć nowe sale operacyjne, a później wysłuchać prezentacji Dyrektora ZOZ na temat historii powstania nowego obiektu.

Uroczystość wieńczy trwającą od października 2009r. budowę nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią. Inwestycję o wartości ponad 15 mln zł zaliczyć należy do najbardziej spektakularnych inwestycji przeprowadzonych w ostatnim czasie na terenie powiatu dąbrowskiego. Projekt pn. „Rozbudowa i wyposażenie sal operacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej” udało się zrealizować dzięki współfinansowaniu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Dąbrowski.

Nowowybudowany pawilon bloku operacyjnego o powierzchni około 2500m² wykonano w najnowocześniejszej technologii odpowiadającej najnowszym standardom obowiązującym w szpitalach.

Projekt obejmuje budowę nowego dwukondygnacyjnego budynku, który połączony jest łącznikiem z holem głównym szpitala, w poziomie parteru i I piętra  budynku.

Na I piętrze pawilonu znajdują się 4 nowoczesne sale operacyjne (ortopedyczna, ginekologiczna, chirurgiczna, ogólna), dzięki takiemu podziałowi nowy blok operacyjny będzie mógł być jednocześnie wykorzystywany przez różne specjalności medyczne. Obok sal operacyjnych funkcjonuje sala wybudzeń z monitoringiem (na każde łóżko pacjenta skierowana będzie kamera video) oraz zaplecze niezbędne dla bloku operacyjnego min. pomieszczenia przygotowania pacjentów i personelu do zabiegu, magazyny materiałów sterylnych, sprzętów i aparatury, pomieszczenia porządkowe, śluzy wejściowe, wyjściowe oraz przekazywania pacjenta, a także gabinety dla personelu.

Do końca 2010r. każde stanowisko operacyjne wyposażone zostanie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną m.in. nowoczesne stoły operacyjne, lampy operacyjne, kolumny chirurgiczno – anestezjologiczne, sprzęt do anestezjologii i monitorowania parametrów życia pacjenta.

Na parterze budynku zlokalizowane są pomieszczenia centralnej sterylizatorni świadczącej usługi dla wszystkich oddziałów szpitala. Centralna Sterylizatornia funkcjonuje w oparciu o podział na 3 strefy: brudną (przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i aparatury med.), czystą (gdzie składa się bieliznę operacyjną oraz przygotowuje wsady do sterylizatorów) oraz sterylną (służy do magazynowania i oddawania na blok operacyjny i oddziały materiałów sterylnych). Dzięki takim rozwiązaniom przestrzennym zapewniony jest ruch postępowy materiałów obrabianych od strefy brudnej do sterylnej. Dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii oddano do użytku 2 windy (jedna winda służy do przewożenia materiałów brudnych, a druga do przewożenia materiałów sterylnych). Stan techniczny i wyposażenie centralnej sterylizatorni jest zgodne z wymogami prawnymi co pozwoli uniknąć zakażeń oraz zapewnić bezpieczeństwo pacjentów jak również personelu medycznego szpitala, a także stanowi ważny składnik oceny infrastruktury technicznej szpitala.

Budowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni jest największą jak do tej pory inwestycją szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. Realizacja tego zadania pozwoli wykonywać świadczenia medyczne na wyższym niż dotychczas poziomie. Nowy obiekt jest w pełni dostosowany do norm i przepisów prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nowoczesne sale operacyjne pozwolą na optymalne warunki pracy dla personelu oraz zapewnią najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu pobytu dla pacjentów”

W realizacji projektu przyjęte są rozwiązania zgodnie z najlepszą praktyką w tej dziedzinie oraz z najlepszą dostępną technologią na rynku. Ściany sal operacyjnych zostały wyłożone panelami ze stali chromowo – niklowej. Wszystkie sale są centralnie klimatyzowane i będą wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny.

Przy okazji budowy nowego bloku zagospodarowano teren wokół obiektu, powstały drogi dojazdowe, w tym droga do lądowiska, trakty piesze oraz parkingi dla pacjentów i personelu o powierzchni około 2000m². Wybudowane sale operacyjne umożliwiać będą przeprowadzenie pełnego zakresu operacji w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w mieście i otaczającym terenie.

Korzyści wynikające z budowy pawilonu nowego bloku operacyjnego:

 • nowoczesna infrastruktura,
 • jednokierunkowy ruch na bloku operacyjnym,
 • sale operacyjne położone na jednej kondygnacji ułatwią funkcjonowanie bloku i transport pacjenta,
 • śluzy dla personelu i pacjentów oraz narzędzi medycznych, bielizny i odpadów pooperacyjnych,
 • oddzielne windy na potrzeby bloku,
 • odpowiednia i wystarczająca powierzchnia bloku operacyjnego i sal operacyjnych,
 • sale „wprowadzeń” i „wybudzeń”,
 • klimatyzacja,
 • ułatwione zachowanie sterylności i porządku,
 • magazyny narzędzi i materiałów czystych odpowiedniej wielkości,
 • dezynfekcja, mycie, układanie, transport zestawów i bielizny będzie się odbywać w centralnej sterylizatorni.
print
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}