Preloader logo

Blog categories

Comments

Nowy blok operacyny już otwarty!

16.11.2010r. w Dąbrowskim Szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie nowego bloku operacyjnego i  centralnej sterylizatorni. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządu wojewódzkiego oraz samorządów lokalnych.

 

Spotkanie rozpoczęło się  wmurowaniem aktu erekcyjnego, po czym nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, co uczynili: członkowie zarządu województwa: Wojciech Kozak i Roman Ciepiela, Robert Kądzielawa – Przewodniczący Rady Powiatu, Wiesław Krajewski – Starosta Powiatu Dąbrowskiego, Tadeusz Kwiatkowski – W-ce Starosta, Jerzy Orzeł – Dyrektor ZOZ i Barbara Bulanowska – Dyrektor MOW NFZ. Przybyli goście mogli zobaczyć nowe sale operacyjne, a później wysłuchać prezentacji Dyrektora ZOZ na temat historii powstania nowego obiektu.

Uroczystość wieńczy trwającą od października 2009r. budowę nowoczesnego bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią. Inwestycję o wartości ponad 15 mln zł zaliczyć należy do najbardziej spektakularnych inwestycji przeprowadzonych w ostatnim czasie na terenie powiatu dąbrowskiego. Projekt pn. „Rozbudowa i wyposażenie sal operacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej” udało się zrealizować dzięki współfinansowaniu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Dąbrowski.

Nowowybudowany pawilon bloku operacyjnego o powierzchni około 2500m² wykonano w najnowocześniejszej technologii odpowiadającej najnowszym standardom obowiązującym w szpitalach.

Projekt obejmuje budowę nowego dwukondygnacyjnego budynku, który połączony jest łącznikiem z holem głównym szpitala, w poziomie parteru i I piętra  budynku.

Na I piętrze pawilonu znajdują się 4 nowoczesne sale operacyjne (ortopedyczna, ginekologiczna, chirurgiczna, ogólna), dzięki takiemu podziałowi nowy blok operacyjny będzie mógł być jednocześnie wykorzystywany przez różne specjalności medyczne. Obok sal operacyjnych funkcjonuje sala wybudzeń z monitoringiem (na każde łóżko pacjenta skierowana będzie kamera video) oraz zaplecze niezbędne dla bloku operacyjnego min. pomieszczenia przygotowania pacjentów i personelu do zabiegu, magazyny materiałów sterylnych, sprzętów i aparatury, pomieszczenia porządkowe, śluzy wejściowe, wyjściowe oraz przekazywania pacjenta, a także gabinety dla personelu.

Do końca 2010r. każde stanowisko operacyjne wyposażone zostanie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną m.in. nowoczesne stoły operacyjne, lampy operacyjne, kolumny chirurgiczno – anestezjologiczne, sprzęt do anestezjologii i monitorowania parametrów życia pacjenta.

Na parterze budynku zlokalizowane są pomieszczenia centralnej sterylizatorni świadczącej usługi dla wszystkich oddziałów szpitala. Centralna Sterylizatornia funkcjonuje w oparciu o podział na 3 strefy: brudną (przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i aparatury med.), czystą (gdzie składa się bieliznę operacyjną oraz przygotowuje wsady do sterylizatorów) oraz sterylną (służy do magazynowania i oddawania na blok operacyjny i oddziały materiałów sterylnych). Dzięki takim rozwiązaniom przestrzennym zapewniony jest ruch postępowy materiałów obrabianych od strefy brudnej do sterylnej. Dla potrzeb Centralnej Sterylizatornii oddano do użytku 2 windy (jedna winda służy do przewożenia materiałów brudnych, a druga do przewożenia materiałów sterylnych). Stan techniczny i wyposażenie centralnej sterylizatorni jest zgodne z wymogami prawnymi co pozwoli uniknąć zakażeń oraz zapewnić bezpieczeństwo pacjentów jak również personelu medycznego szpitala, a także stanowi ważny składnik oceny infrastruktury technicznej szpitala.

Budowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni jest największą jak do tej pory inwestycją szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej. Realizacja tego zadania pozwoli wykonywać świadczenia medyczne na wyższym niż dotychczas poziomie. Nowy obiekt jest w pełni dostosowany do norm i przepisów prawa budowlanego i Rozporządzenia Ministra Zdrowia. Nowoczesne sale operacyjne pozwolą na optymalne warunki pracy dla personelu oraz zapewnią najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu pobytu dla pacjentów”

W realizacji projektu przyjęte są rozwiązania zgodnie z najlepszą praktyką w tej dziedzinie oraz z najlepszą dostępną technologią na rynku. Ściany sal operacyjnych zostały wyłożone panelami ze stali chromowo – niklowej. Wszystkie sale są centralnie klimatyzowane i będą wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny.

Przy okazji budowy nowego bloku zagospodarowano teren wokół obiektu, powstały drogi dojazdowe, w tym droga do lądowiska, trakty piesze oraz parkingi dla pacjentów i personelu o powierzchni około 2000m². Wybudowane sale operacyjne umożliwiać będą przeprowadzenie pełnego zakresu operacji w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w mieście i otaczającym terenie.

Korzyści wynikające z budowy pawilonu nowego bloku operacyjnego:

 • nowoczesna infrastruktura,
 • jednokierunkowy ruch na bloku operacyjnym,
 • sale operacyjne położone na jednej kondygnacji ułatwią funkcjonowanie bloku i transport pacjenta,
 • śluzy dla personelu i pacjentów oraz narzędzi medycznych, bielizny i odpadów pooperacyjnych,
 • oddzielne windy na potrzeby bloku,
 • odpowiednia i wystarczająca powierzchnia bloku operacyjnego i sal operacyjnych,
 • sale „wprowadzeń” i „wybudzeń”,
 • klimatyzacja,
 • ułatwione zachowanie sterylności i porządku,
 • magazyny narzędzi i materiałów czystych odpowiedniej wielkości,
 • dezynfekcja, mycie, układanie, transport zestawów i bielizny będzie się odbywać w centralnej sterylizatorni.
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}