Preloader logo

Blog categories

Comments

Poświęcenie aparatury medycznej i nowego bloku operacyjnego przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Na uroczystość poświęcenia nowego bloku operacyjnego przybyli m.in. Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Dyrektor Biura Poselskiego Aleksandra Grada – Tomasz Wójcik, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Stanisław Początek, Burmistrz Miasta i Gminy Szczucin Jan Sipior, Burmistz Miasta i Gminy Żabno Stanisław Kusior, Wójt Gminy Gręboszów Krystyna Świętek, Wójt Gminy Mędrzechów Krzysztof Korzec, Wójt Gminy Olesno Witold Morawiec.

W uroczystości wzięli udział również: Przewodniczący Rad Gminnych, Radni Rady Powiatu Dąbrowskiego, Dyrektorzy Instytucji i Jednostek Organizacyjnych Powiatu i Gminy, Komendanci Służb Mundurowych, Przedstawiciele Związków Zawodowych ZOZ, Przedstawiciele Organizacji i Stowarzyszeń, Ordynatorzy Oddziałów Szpitala oraz Przedsiębiorcy z Powiatu Dąbrowskiego.

Inwestycję o wartości ponad 15 mln zł zaliczyć należy do najbardziej spektakularnych inwestycji przeprowadzonych w ostatnim czasie na terenie powiatu dąbrowskiego. Projekt pn. „Rozbudowa i wyposażenie sal operacyjnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej” udało się zrealizować dzięki współfinansowaniu ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Dąbrowski.

Nowo wybudowany pawilon bloku operacyjnego o powierzchni około 2500m² wykonano w najnowocześniejszej technologii odpowiadającej najnowszym standardom obowiązującym w szpitalach.

Na I piętrze pawilonu znajdują się 4 nowoczesne sale operacyjne (ortopedyczna, ginekologiczna, chirurgiczna, ogólna), dzięki takiemu podziałowi nowy blok operacyjny będzie mógł być jednocześnie wykorzystywany przez różne specjalności medyczne. Obok sal operacyjnych funkcjonuje sala wybudzeń z monitoringiem oraz zaplecze niezbędne dla bloku operacyjnego min. pomieszczenia przygotowania pacjentów i personelu do zabiegu, magazyny materiałów sterylnych, sprzętów i aparatury, pomieszczenia porządkowe, śluzy wejściowe, wyjściowe oraz przekazywania pacjenta, a także gabinety dla personelu.

Każde stanowisko operacyjne wyposażone jest w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną m.in. nowoczesne stoły operacyjne, lampy operacyjne, kolumny chirurgiczno – anestezjologiczne, sprzęt do anestezjologii i monitorowania parametrów życia pacjenta.

Na parterze budynku zlokalizowane są pomieszczenia centralnej sterylizatorni świadczącej usługi dla wszystkich oddziałów szpitala. Centralna Sterylizatornia funkcjonuje w oparciu o podział na 3 strefy: brudną (przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i aparatury med.), czystą (gdzie składa się bieliznę operacyjną oraz przygotowuje wsady do sterylizatorów) oraz sterylną (służy do magazynowania i oddawania na blok operacyjny i oddziały materiałów sterylnych). Dzięki takim rozwiązaniom przestrzennym zapewniony jest ruch postępowy materiałów obrabianych od strefy brudnej do sterylnej.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}