Preloader logo
Loga

Remont oddziałów szpitalnych zakończony

W czerwcu br. zakończono zadanie pn. „Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług”. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2018 roku i poległa na:

– przeprowadzeniu modernizacji pomieszczeń i zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego (do Oddziału Anestezjologii i Intensywniej Terapii, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Chorób Płuc oraz Chorób Wewnętrznych;

– dobudowaniu skrzydła do Pawilonu Płucnego na poczet Oddziału Zakaźnego.

Roboty budowlane podzielone były na etapy. W 2018r. zakończono remont części oddziałów tj.: Oddziału Anestezjologii i Intensywniej Terapii i Pododdziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Oddziału Ortopedii. Natomiast w 2019 roku oddano do użytku: w Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chorób Płuc, Oddział Chorób Wewnętrznych. W czerwcu zakończono budowę i oddano do użytku Pawilon Zakaźny.

Inwestycja, której całkowity koszt wyniósł ponad 10mln zł zrealizowana została dzięki dotacji pozyskanej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 4 220 900,89zł oraz dotacji Powiatu Dąbrowskiego w wysokości 2 769 507,00zł. Pozostałą cześć stanowiły środki własne ZOZ.

W rezultacie przeprowadzenia tak kosztownej i ważnej inwestycji, Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej posiada w pełni wyremontowane
i klimatyzowane oddziały wraz z wyposażeniem w nowoczesne łóżka szpitalne i sprzęt medyczny.

Przyjęte w ramach projektu rozwiązania architektoniczne, techniczne i technologiczne zgodne są  z najlepszą praktyką budowlaną i medyczną.

W wyniku realizacji projektu nastąpiło zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i efektywności usług zdrowotnych w subregionie tarnowskim
ze szczególnym uwzględnieniem powiatu dąbrowskiego w zakresie chorób wewnętrznych, chorób płuc, chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej oraz ortopedii
z rehabilitacją ogólnoustrojową, a także zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów trafiających na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W ramach zadania wykonano:

– Dokumentację projektową (Projekt budowlany, przedmiary i kosztorysy inwestorskie);

– Roboty budowlane (modernizacja i dobudówka) i zakup sprzętu medycznego (aparaty  i wyroby medyczne);

– Nadzór Inwestorski;

– Promocja projektu.

Zakres prac obejmował:

Modernizację oddziałów szpitalnych:

– przebudowę pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych; przeinstalowanie i wymiana instalacji wew. (elektryczna, wod-kan., C.O., p.poż., gazów medycznych);

– wymianę stolarki i ślusarki drzwiowej oraz parapetów; wymiana drzwi wejściowych na korytarz i klatkę schodową na drzwi o wyższej klasie ognioodporności;

– wykonanie nowych warstw pod posadzkowych, wylewki samopoziomującej, położenie wykładziny PCV lub gresu antypoślizgowego; wymiana sanitariatów (tj. umywalki, zlewozmywaki, brodziki prysznicowe, wanny) na nowe i spełniające wymagania osób niepełnosprawnych,

– wykonanie klimatyzacji na wszystkich remontowanych oddziałach/

Dobudowę skrzydła do Pawilonu Płucnego na poczet Oddziału Zakaźnego.

– wykonanie fundamentów; wykonanie robót konstrukcyjno-budowlanych; montaż instalacji

wewnętrznych (elektryczna, wod-kan., C.O., p.poż., gazów medycznych); montaż stolarki drzwiowej i okiennej;

– wykonanie gładzi, posadzek i podłóg; pokrycie ścian farbą lateksową lub płytkami ceramicznymi; montaż umywalek, misek ustępowych, brodzików, zlewozmywaków, kuchenek; wykonanie barierek, poręczy i podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu zakupiono specjalistyczny sprzętu medyczny do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ( łóżka szpitalne wraz z materacami, szafki przyłóżkowe, wózek reanimacyjny, respirator transportowy, pompy infuzyjne, pompy objętościowe, kardiomonitory, urządzenie do aktywna regulacje temp. pacjenta, przyłóżkowy aparat USG, aparat do pomiaru gazometrii, prowadnica światłowodowa), Oddziału Chorób Wewnętrznych (łóżka szpitalne wraz z materacami), Oddziału Chorób Płuc (łóżka szpitalne wraz
z materacami), Oddziału Chirurgii Ogólnej (łóżka szpitalne wraz z materacami, szafki przyłóżkowe, videogastroskop z torem wizyjnym), Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
z Pododdziałem Rehabilitacji ogólnoustrojowej (łóżka szpitalne wraz z materacami, szafki przyłóżkowe).

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-color: #ffffff;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: scroll;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 100px;}